Đội ngũ giáo viên

Bảng 02bh 03012018.xls

Trường Mầm non Hải Thọ là trường mầm non là trường dẫn đầu về chất lượng đội ngũ nhân sự. Với mục tiêu lớn là phát triển tốt nhất về trí tuệ và nhân cách trẻ, Trường Mầm non Hải Thọ xem tri thức của Giáo viên là yêu cầu quan trọng nhất để đạt được mục tiêu này. 

100% đã được biên chế

100% giáo viên trên chuẩn trong đó có 83%  giáo viên có bằng Cử nhân sư phạm Mầm non và 17% Giáo viên có bằng Cao đẵng SPMN.

100% giáo viên biết ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học.

100% nhân viên dinh dưỡng có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trong đó có 1 sơ cấp, 3 trung cấp và 1 cao đẵng.

100% nhân viên dinh dưỡng và nhân viên có chứng nhận đủ  điều kiện sức khỏe để tham gia chăm sóc trẻ.

100% nhân viên dinh dưỡng có chứng nhận tập huấn về an toàn về sinh thực phẩm và sơ cấp cứu

- Trẻ, nhiệt tình, năng động, sáng tạo

- Tận tâm, yêu trẻ và tuyệt đối tôn trọng đạo đức nghề nghiệp

- Được tập huấn thường xuyên về phương pháp đổi mới giáo dục, thực hiện môi trường lấy trẻ làm trung tâm

- Giáo viên dạy lớp có trẻ khuyết tật được tập huấn 2 lần/ năm

Sĩ số lớp học:

Lớp nhà trẻ 25-36 tháng: 2 nhóm với 50 trẻ, 5 giáo viên đứng lớp

Lớp Mẫu giáo 3 - 4 tuổi: 2 lớp với 71 trẻ, 5 giáo viên đứng lớp

Lớp Mẫu giáo 4 - 5 tuổi: 3 lớp với 105 trẻ, 8 giáo viên đứng lớp

Lớp Mẫu giáo 5 - tuổi: 4 lớp với 98 trẻ, 6 giáo viên đứng lớp