Thống kê
Hôm nay : 9
Tháng 06 : 1.069
Năm 2021 : 3.445
 • Nguyễn Thị Nguyệt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   NVDD
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0935356672
 • Lê Thị Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   NVDD
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   0912049555
 • Trần Thị Lý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0815003785
 • Nguyễn Thị Thùy Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   kế toán
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0917689851
 • Nguyễn Thị Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Y tế
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   0946971567
 • Nguyễn Thị Thu Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0379155004
 • Nguyễn Thị Mỹ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0917203252
 • Phạm Thị Nhạn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0393117252
 • Hồ Thị Bích Tứ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0945789036
 • Nguyễn Thị Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   NVDD
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   0912049555
 • Nguyễn Thị Ái Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   NVDD
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   0905515811