Thống kê
Hôm nay : 95
Tháng 02 : 1.154
Năm 2020 : 2.329
 • Trần Nam Trung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hội trưởng HPH
  • Điện thoại:
   01652498632
 • Lê Thị Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   NV Văn phòng
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   01698888339
  • Email:
   letranghlqt@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thùy Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ văn phòng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01667087241
  • Email:
   thuytrang.nguyen65@gmail.com
 • Nguyễn Thị Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó Tổ Nhà trẻ
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   01657004775
  • Email:
   nguyenthitam.mnht@quangtri.gov.vn
 • Nguyễn Thị Mỹ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ MG
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0917203252
  • Email:
   nguyenthimy.mnht@quangtri.gov.vn
 • Tạ Thị Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Nhà trẻ
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0943679006
  • Email:
   binhhaitho@gmail.com
 • Nguyễn Thị Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ MG
  • Học hàm, học vị:
   Cao Đẵng
  • Điện thoại:
   0913264640
  • Email:
   nguyenthinga.mnht@quangtri.gov.vn
 • Nguyễn Thị Sao Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học SPMN
  • Điện thoại:
   0915323639
  • Email:
   nguyenthisaomaihl@gmail.com
 • Phan Thị Huế
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0969892178
  • Email:
   phanthihue71@gmail.com
 • Lê Thị Duyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   thienduyen.68@gmail.com